20 Jul, 2024

Splošno varstvo potrošnikov

11 mins read

Smernice potrošniškega izobraževanja odraslih v Sloveniji, stanje in priporočila
Smernice so namenjene vsem, ki se ukvarjajo s potrošniškim izobraževanjem odraslih, ali ki šele premišljujejo, da bi v svoje tečaje vključili tudi potrošniške teme. Poudarjajo pomen potrošniškega izobraževanja kot del vseživljenjskega učenja, opozarjajo na številna področja v katera lahko vključimo tudi potrošniški vidik in poudarjajo pomen trajnostnega vidika potrošnje.

Leto izdaje: 2006

Zavajajoče oglaševanje in nepoštena poslovna praksa
Zavajajoče oglaševanje je prepovedano. To je vsako oglaševanje izdelkov ali storitev, ki vsebuje nejasnosti, čezmerna pretiravanja ali druge podobne zavajajoče sestavine in izkorišča dejstvo, da potrošniki nimajo ustreznih izkušenj ali znanja. Še posebej pa so v naši zakonodaji zaščiteni otroci.

Leto izdaje: 2006

Kam se pritožiti in kako?

Če ima izdelek ali storitev napako, jo reklamirajte čimprej, najbolje je, da pritožbo posredujete pisno. Če kupite izdelek v tujini, pa vam pri reklamaciji lahko pomagajo Evropski potrošniški centri, ki delujejo skoraj v vsaki državi članici EU (kmalu tudi v Sloveniji) ter na Norveškem in v Islandiji.

Leto izdaje: 2006

Pogodbe sklenjene na daljavo

Prodaja na daljavo, to je prek oglasa, kataloga, TV prodaje, po telefonu ali internetu, je vedno bolj priljubljena. Pomembno je, da poznate svoje pravice, saj lahko tovrstna prodaja poleg številnih prednosti, kot je npr. nakup iz naslonjača, prinese tudi kar nekaj težav.

Leto izdaje: 2006.

Pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov

To so pogodbe, ki jih ne sklenete v trgovini ali v poslovnem prostoru podjetja, ampak na vašem domu, ko vas obišče zastopnik podjetja, ali na posebnih prireditvah ali izletih, kamor vas povabijo iznajdljivi prodajalci. Med take pogodbe sodijo tudi tiste, ki so sklenjene na sejmih. Kakšna pravila torej veljajo pri tej vrsti pogodb?

Leto izdaje: 2006

Če ima izdelek napako

Koliko časa mora izdelek delovati brezhibno? Kako uveljaviti pravice iz garancije? Ali moram dovoliti, da izdelek popravijo in kdaj lahko zahtevam nov izdelek ali celo vračilo kupnine? Odgovore na ta in še več vprašanj lahko poiščete v našem informacijskem listu.

Leto izdaje: 2006

Nepošteni pogodbeni pogoji

V informacijskem listu predstavljamo zakonodajo, ki ureja področje pogodbenih pogojev. Velikokrat so zapisani tudi v obliki splošnih pogojev poslovanja ali kot vnaprej natisnjen obrazec pogodbe. Običajno jih uporabljajo banke, zavarovalnice, turistične agencije, kemične čistilnice, podjetja s kataloško prodajo. Pomembno je, da veste, da vas pogodbeni pogoji zavezujejo le, če vas je podjetje pred sklenitvijo pogodbe (pisne ali ustne) izrecno opozorilo nanje in vam jih izročilo oz. so vam bili dostopni brez težav (npr. v poslovalnici). In še to: če so pogodbeni pogoji nepošteni do potrošnika, so nični.

Leto izdaje: 2006.

Storitve

Predstavljamo pravila, ki urejajo področje storitev. Opozarjamo na to, da pred izbiro izvajalca in pričetkom del vedno zahtevajte predračun. V primeru, da izvajalec izda predračun z izrecnim jamstvom, lahko zahteva večje plačilo le v izjemnih primerih. Če pa vam izvajalec izda predračun brez izrecnega jamstva, vas mora izvajalec takoj, ko ugotovi, da bo predračun prekoračen, obvestiti o tem.

Leto izdaje: 2006.

Telefon

V informativnem listu pišemo o najpomembnejših pravilih, ki urejajo področje telefonije. Po novem lahko ob prehodu na drugega operaterja zahtevate tudi prenos svoje telefonske številke. Operater vas mora obvezno pisno opomniti preden vam izklopi telefon, če vam operater omeji klice, lahko še vedno pokličete na 112 za klic v sili. Opozarjamo tudi na to, da je potrebna velika previdnost, če za brskanje po internetu uporabljate klicni dostop in da je potrebno plačane račune hraniti še vsaj leto po tem, ko je minilo leto v katerem je bilo potrebno plačati račun.

Leto izdaje: 2006.

Potrošnik in varstvo osebnih podatkov

Tudi potrošniki smo zaščiteni pred nezakonito zlorabo osebnih podatkov, ne glede na to, ali jih podjetja pridobijo neposredno od nas, ali drugih javnih virov. Predstavljamo zakonodajo na tem področju: kateri podatki se lahko uporabijo in za kakšne namene. In seveda kaj lahko potrošniki storimo sami, da do zlorabe ne bi prišlo.

Leto izdaje: 2006.

Časovni zakup “Time share”

Časovni zakup je nakup pravice do uporabe počitniškega stanovanja, hiše ali zemljišča za določeno število dni v določenem obdobju leta. Za potrošnike je pomembno dejstvo, da zakonska zaščita velja le, če je pogodba sklenjena najmanj za tri leta, uporaba pa dogovorjena vsaj za 7 dni na leto. Pomembno: pri časovnem zakupu upoštevajte vse stroške dopusta!

Leto izdaje: 2006.

Evro

1. januarja 2007 bo evro postal zakonito plačilno sredstvo, v trgovinah bomo med 1. in 14. januarjem lahko gotovinsko plačevali tako z evri, kot tolarji. Ali veste v kateri valuti nam bodo vrnili drobiž? Ne? Odgovor na to in še veliko vprašanj lahko poiščete v našem informativnem listu.

Leto izdaje: 2006.

Zveza potrošnikov Slovenije

V informativnem listu predstavljamo našo organizacijo. Ali veste, da je Zveza potrošnikov Slovenije neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija? Da vam lahko pomagamo na vseh ključnih področjih varstva pravic potrošnikov? Da so članom na voljo nasveti pravnih in drugih strokovnjakov ZPS? Da revija VIP med drugim prinaša tudi rezultate neodvisnih primerjalnih testov izdelkov in analiz storitev, na katere proizvajalci in trgovci nimajo nobenega vpliva? Koliko stane napačna potrošniška odločitev?

Leto izdaje: 2006.

Turistično potovanje

Predstavljamo pravila, ki urejajo področje turističnih potovanj. Med drugim tudi to, da se cena potovanja lahko spremeni le zaradi dveh razlogov: višje cene goriva in spremembe menjalnega tečaja, a le do dvajsetega dne pred pričetkom potovanja. Vas zanima še več? Preberite naš informacijski list!

Leto izdaje: 2006.

Nakupovanje po internetu

V informacijskem listu predstavljamo pravice potrošnikov, ki kupujejo po internetu. Ste vedeli, da lahko v primeru, da kupujete v slovenskih spletnih trgovinah v 15ih dneh odstopite od pogodbe, ne da bi pri tem navajali razlog? A tako ni v vseh primerih…

Leto izdaje: 2006.

Pravice letalskih potnikov

Ste vedeli, da ste v primeru, če prevoznik odpove let v določenih primerih upravičeni do odškodnine? Da je prevoznik v primeru večurne zamude dolžan ponuditi potnikom hrano in pijačo, brezplačen telefonski klic ali dostop do e-pošte? Vse to in še več lahko preberete v našem informativnem listu.

Leto izdaje 2006.

Potrošniški krediti

V informativnem listu predstavljamo pravice potrošnikov, ki jih imajo pri sklepanju potrošniških kreditov. Med drugim predstavljamo na kaj je potrebno biti pozoren preden sklenemo kredit, kaj je to EOM, kako lahko ocenimo kateri kredit je ugodnejši in ali lahko predčasno odplačamo kredit.

Leto izdaje: 2006.

Evropotrošnik

Publikacija Evropotrošnik na razumljiv način vodi med evrobankovci in evrokovanci, seznanja z dvojnim označevanjem cen in računi po novem, s preračunavanjem in zaokroževanjem, z varnostmi elementi, prinaša pa tudi ključne datume, vezane na prevzem evra. Publikacija je hkrati priročen koledar.

Leto izdaje: 2005.

Potrošniški krediti – kaj moramo vedeti o Zakonu o potrošniških kreditih

Zakon vsebuje vrsto pravil, ki zagotavljajo ustrezno obveščenost potrošnika in določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, da bi bila tako zagotovljena njuna enakopravnost. Seveda pa samo zakon ne more zaščititi potrošnikov pred zlorabami in oškodovanji. Zakonodaja je lahko učinkovito varstvo le, če potrošniki dobro poznajo svoje pravice in če vedo, na kaj morajo paziti in kakšne obveznosti prevzemajo s sklepanjem kreditnih pogodb.

Leto izdaje: 2004.

Varstvo kupcev stanovanj oziroma enostanovanjskih hiš

V zloženki predstavljamo najpomembnejša določila Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb. Zakon s celo vrsto varovalk ščiti potrošnika pred tveganji, ko investitor ne bi bil sposoben izročiti nepremičnine ali pa vrniti kupnine, če bi prišlo do razveze prodajne pogodbe. Predstavljamo tudi postopek reklamacije napak, ki jih potrošniki odkrijejo potem, ko že kupijo nepremičnino.

Leto izdaje: 2004.

Pravice potrošnikov po Zakonu o varstvu potrošnikov

Če bi iskali besedo, ki je skupna vsem, je to prav gotovo beseda potrošnik. Potrošniki smo vsi in imamo tudi svoje pravice. Mnoge so zapisane v Zakonu o varstvu potrošnikov, ki ga predstavljamo v brošuri. Zato je brošura zanimiva za širok krog bralcev.

Leto izdaje: 2003.

Nakupovanje po internetu

Nakupovanje po internetu se je že uveljavilo: vse več je spletnih trgovin in spletnih potrošnikov. Kot vsaka oblika prodaje na daljavo, pa tudi e-nakupovanje lahko potrošnikom prinaša težave. Predstavljamo zakonodajo s področja spletnega nakupovanja, pripravili pa smo tudi nekja koristnih nasvetov za vse, ki bi radi nakupvali čim bolj varno.

Leto izdaje: 2003.

Stanovanjsko upravljanje

Vse več ljudi živi v vedno večjih večstanovanjskih hišah. Nov način življenja zahteva tudi več pravnih pravil, ki urejajo razmerja znotraj hiše – med lastniki, kot tudi razmerja lastnikov do tretjih oseb. Poznavanje pravic in obveznosti lastnikov na eni strani in upravnika na drugi, kot so predstavljene v brošuri, predstavlja podlago za uspešno reševanje sporov v večstanovanjski hiši.

Leto izdaje: 2003.

Posredovanje pri nakupu ali prodaji nepremičnin

Nakup in prodaja stanovanja ali hiše je za večino potrošnikov eden največjih poslov v življenju in ponavadi ga opravimo samo enkrat ali dvakrat. Zato je zelo pomembno, da poznamo pravila, ki urejajo trg z nepremičninami.V brošuri predstavljamo zakonodajo s tega področja.

Leto izdaje: 2003.

Kaj moramo vedeti o tekstilu

Kupovanje tekstila je postalo zahtevnejše. V brošuri so zbrani nekateri najpomembnejši podatki o vrstah tekstila in negi, ki pomagajo, da se bomo potrošniki ob nakupu pravilneje odločali. Informacije pa so zelo pomembne tudi pri izbiri postopkov za nego in vzdrževanje tekstilnih izdelkov, ki tekstilu vračajo estetski videz in podaljšujejo uporabno vrednost.

Leto izdaje: 2000.

Primerjalno ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev

V reklamah nas prepričujejo o skoraj čudežni moči pralnih praškov, o kremah, ki vidno gladijo gube in otroških pleničkah, ki vpijejo skoraj neomejene količine tekočine. Kaj je res in kaj ne? Ali je res, da so dražji izdelki tudi kakovostnejši? Neodvisni primerjalni testi pomagajo potrošnikom, da se za nakup lahko odločajo racionalno in na podlagi dejstev.

Leto izdaje: 1994.